Feeds:
પોસ્ટો
ટિપ્પણીઓ

Archive for the ‘Gujart Rojagar Samachar’ Category

નમસ્કાર વાચક મિત્રો,
યુવારોજગાર તમારા માટે તમારી કેરિયર માટે તમારા સપનાંને સાકાર કરવા માટે લઈને આવ્યું છે યુ ટયુબ દ્વારા સચોટટ માર્ગદર્શન ના સાથે જનરલ નોલેજ અને કરંટ અફેયર્સ
આ વિડીયો તમે જોશો તો તલાટી બનવાનુંમ તમારું સપનું જરૂરથી સાકાર થશે, એક પણ દરેક વીડીઈઓ પૂરેપરો જોવું ચૂકશો નહીં

Read Full Post »

GPSSB Village Panchayat Secretary (Talati Cum Mantri) Recruitment 2020, તલાટી કમ મંત્રી ની જાહેરાત કઈ રીતે ભરશો? How to apply Talati Cum Mantri ?

Gujarat Panchayat Seva Pasandgi Mandal (GPSSB) has published an Advertisement for તલાટી કમ મંત્રી ની જાહેરાત કઈ રીતે ભરશો? How to apply Talati Cum Mantri ? eligible candidates are advised to refer to the official advertisement and apply for this post.

Job Details:
Posts:

 • Village Panchayat Secretary (Talati Cum Mantri)


Total No. of Posts:

 • 3437


GPSSB Talati cum Mantri Educational Qualification

 • A Candidate shall – (i) Have passed the Higher Secondary School (HSC) (12th Pass) Certificate Examination conducted by Secondary and/ or Higher Secondary Education Board or possess an equivalent qualification recognized by the Government; (ii) possess the basic knowledge of computer Application as prescribed in the Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967; (iii) possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both. 
 • Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Age Limit

 • A candidate shall not be less than 18 years and not be more than 36 years of age.

Read Also:
GSEB Vidyasahayak Bharti (Std 01 to 05 and Std 06 to 08) Gujarati Medium 2022


Application Fee

 • Candidates have to pay Rs. 100/- + Charges through challan at the computer-based post office. 


Selection Process: 

 • Candidates will be selected based on competitive written exam & computer proficiency test.


How to Apply ?: 

 • Interested Candidates may Apply Online Through the official Website.

Advertisement: Click Here

Notification: Click Here

Apply Online (Direct Link): Link – 1 | Link – 2 |  Link – 3

More details: Click Here


Read Full Post »

MEGA LogoGujarat Metro Rail has announced vacancies for the post of Manager, Assistant Manager, Senior Social Development Officer, Deputy General Manager and Assistant General Manager

Post Details:
Post Name: Manager
No of Post: 2 Posts

Post Name: Assistant Manager
No of Post: 1 Posts

Post Name: Senior Social Development Officer
No of Post: 1 Posts

Post Name: Deputy General Manager
No of Post: 1 Posts

Post Name: Assistant General Manager
No of Post: 3 Posts

Education Qualification: B.Arch., LLB, MSW, Graduate Degree, MBA in HR, Diploma / B.E. / B.Tech. in Electronics / Communications / Mechanical / Electrical / Civil from recognize university or college

Age limit: Candidate’s age should be given in advertisement

How to Apply: Application Form can be send through email only at career2016@gujaratmetrorail.com

Last Date of Application: 15/07/2016

Official Notification: Click Here

Application Format: Click Here

Read Full Post »

GSEB Vidyasahayak (General) Bharti 2015-16. Gujarat State Education Board – Gujarat State Education Board published 3rd round of call letters for Vidhyasahayak General Bharti (1079) 2015-16. You can view your merit by following link.

Final Merit List : Click Here

Instructions of 3rd round of Call Letters : Click Here

For More Details : Click Here

Read Full Post »

નવસારી યુનિવર્સિટીમાં વિવિધ જગ્યાઓ ખાલી છે,ખાલી જગ્યાઓ માટે ઑનલાઈન

ઓજસ અરજી કરો, તેની વધુ વિગત માટે નીચે આપેલ લીંક કલિક કરો.

Navsari Agriculture University NAU Various Posts Recruitment 2015 http://www.nau.in or jobs.nau.in

Navsari Agriculture University NAU has announced vacancies for various posts of Agriculture Officer, Pharma Manager, Veterinary Officer, Training Assistant KVK, Computer Programmer, Laboratory Technician, Stenographer Grade-II, Live Stock Inspector, Agriculture Assistant

Post Name: Agriculture Officer
Post Name: Pharma Manager
Post Name: Veterinary Officer
Post Name: Training Assistant KVK
Post Name: Computer Programmer
Post Name: Laboratory Technician
Post Name: Stenographer Grade-II
Post Name: Live Stock Inspector
Post Name: Agriculture Assistant

Pay Scale: Fixed Salary for First Five Years Post wise Rs.13700/- or Rs 13500/- or Rs.7800/-

How to Apply for NAU Recruitment 2015

Eligible and Interested Candidate can Apply online at http://jobs.nau.in/ or http://www.nau.in before Last date of Registration 28-03-2015.

Important Dates:
Starting Date : 04/03/2015
Last Date : 28/03/2015

Apply Online: Click Here (વધુ…)

Read Full Post »

રાજકોટ મ્યુન્સિપલ કોર્પોરેશન માં ઑપન ઈન્ટરર્વ્યું.
Rajkot Municipal Corporation RMC Recruitment 2015 for GIS Specialist Posts
(વધુ…)

Read Full Post »

My Dear All Readers, A published new YUVAROJAGAR Edition – 29-30, Subscriber find attached file વાચક મિત્રો, યુવારોજગારનો અંક-૨૯-૩૦ પ્રસિદ્ધ થઈ ગયો છે, તમારું ઈ-મેલ ચકાસો અને એટેચડ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરશો, અંક-૨૯-૩૦ તમારી સ્ક્રીન પર…. તમે લવાજમ ભર્યું તે બદલ તમારો ખુબ- ખુબ આભાર. તમારાં સુચનો આવકાર્ય છે. તમે તમારાં અન્ય મિત્રોને લવાજમ ભરવા માટે કહો અને સજેસ્ટ કરો અને તે દ્વારા અમોને યોગદાન આપો. ના ભર્યું હોય તો તુરંત લવાજમ ભરો અને નૌકરી માટે નિચિંત બની જાઓ…એટલે કે ચિંતામાંથી મુક્ત…

Highlight Of Edition: આ અંકના આકર્ષણોઃ

અમદાવાદ માં વૉક-ઈન – ઈન્ટરવ્યું Walk-In-Interview for the Posts :
1. Domestic Tower Package Counter Staff
2. International  Tower Package Counter Staff On Page No. 3
અમદાવાદ માં વૉક-ઈન – ઈન્ટરવ્યું – Maruti Suzuki Showroom  at Ahmedabad  Walk-in-interview for Sales Executive On Page No. 3

ACME International Ltd at Ahmedabad  Walk-in-interview  2Days For Marketing Manager,  Sales Executive & Back Office er for Marketing Support On Page No. 3

YOU CAN APPLY FOR THESE JOBS IN THE OFFICER ENTRY  In HQ Eastern Air Command IAF Recruitment 2015 – 87 MTS, Mess Staff & Other Posts: On Page No.4

 • South East Central Railway Recruitment 2015 – 51 Sports Quota Posts ON Page No.4
 • National Highways Authority of India NHAI has published a notification for the recruitment of Deputy Manager ON Page No.4
 • GIR Somnath Mission Management Unit Recruitment 2015 ON Page No.4
 • CIMFR Recruitment 2015 – Walk in for Project Asst Level- I Posts ON Page No.4

HQ Eastern Air Command IAF Recruitment 2015 – 87 MTS, Mess Staff & Other Posts ON Page No.4

Indian Army Recruitment 2015 – 903 Havildar Education, JCO & Other Posts ON Page No.5

LIC India Recruitment 2015 – Apply Online for 200 Asst Administrative Officer Posts

 • Civil Engg, Associate Require Managers/ Admin Officers/  Marketing Sales Exe., Receptionist  on Page No.8

With Thanks & Regards,

YUVAROJAGAR Team Yuvarojagar_Edition-29-30_03.01.2015 Yuvarojagar_Edi_29-30_Adv

Read Full Post »

FEROMATIK MILACRON India વૉક-ઈન- (ઓપન) ઈન્ટરવ્યુ FEROMATIK MILACRON India ને મશીન ઓપરેટર્સ, જનરલ પેઈન્ટર્સ, ફીટર અને ઈલેકટ્રીશીયન જોઈએ છે- વૉક-ઈન- (ઓપન) ઈન્ટરવ્યુ મણિનગર, અમદાવાદ તારીખ : 08/11/2014, શનિવાર, સવારે – 9 થી સાંજે 4 વાગ્યા સુધી સ્થળ : હોટલ મોસ્કો, પૉસ્ટ ઓફિસની બાજુમાં, મણિનગર રેલ્વે સ્ટેશનની સામે, મણિનગર, અમદાવાદ. (વધુ…)

Read Full Post »

My Dear Readrs,
A published new YUVAROJAGAR Edition – 25-26, Subcriber find your’s e-mail
વાચક મિત્રો,
યુવારોજગારનો અંક-૨૫ -૨૬ સંયુકત અંક પ્રસિદ્ધ થઈ ગયો છે, તમારું ઈ-મેલ ચકાસો અને એટેચડ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરશો, અંક-૨૫-૨૬ તમારી સ્ક્રીન પર….
તમે લવાજમ ભર્યું તે બદલ તમારો ખુબ- ખુબ આભાર. તમારાં સુચનો આવકાર્ય છે. તમે તમારાં અન્ય મિત્રોને લવાજમ ભરવા માટે કહો અને સજેસ્ટ કરો અને તે દ્વારા અમોને યોગદાન આપો.

ના ભર્યું હોય તો તુરંત લવાજમ ભરો અને નૌકરી માટે નિચિંત બની જાઓ…એટલે કે ચિંતામાંથી મુક્ત…

With Thanks & Regards,

YUVAROJAGAR Team

Yuvarojagar_Edition-25-26_02.11.2014

Yuvarojagar_Edi_25-26_Adv

Read Full Post »

My Dear friends,

A published new YUVAROJAGAR Edition – 23, Subcriber find your’s e-mail

મિત્રો,

યુવરોજગારનો અંક-૨૩ પ્રસિદ્ધ થઈ ગયો છે, લવાજમ ભરનાર મિત્રો ને તે મળી ગયો હશે. તમારું ઈ-મેલ ચકાસી લો, અંક-૨૩ તમારી સ્ક્રીન પર….
(વધુ…)

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: